2011-05-13

dėl geodezijos

Dėl Geodezijos, topografijos ir geoinformatikos darbų priežiūros, žemės sklypų kadastro duomenų nustatymo tikrinimo ir nekilnojamųjų daiktų kadastrinių matavimų valstybinės ekspertizės organizavimo taisyklių patvirtinimo (Žin. 2009, Nr. 107-4512)

Geodezijos ir kartografijos įstatymas (Žin.  2001, Nr. 62-2226)

2011-03-30

dėl žemės sklypų ribų

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatai (Žin., 2002, Nr. 41-1539)

Dėl žemės sklypo ribų ženklinimo (Žin. 2005, Nr.136-4903)

Viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945)

2011-02-3

dėl žemės sklypų naudojimo paskirties nustatymo

Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos (Žin., 1999, Nr. 25-706)

Specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygos (Žin., 1992, Nr.22-652)

Dėl žemės įvertinimo tvarkos/ žemės įvertinimo metodika (Žin., 1999, Nr. 21-597)

Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymas (Žin., 1997, Nr. 65-1558)

2011-01-31

dėl adresų suteikimo

Numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašas  (Žin. 2011, Nr. 12-541)  (galioja nuo 2011-01-30)

Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašas (Žin. 2011, Nr. 12-541)  (galioja nuo 2011-01-30)

Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 60-1183)

Lietuvos  Respublikos  vietos  savivaldos  įstatymas (Žin., 1994, Nr. 55-1049)

Adresų formavimo taisyklės (Žin., 2002 Nr. 127-5753)

Dėl gatvių pavadinimų sudarymo ir rašymo (Inf. pran., 2004, Nr. 95) (Vlkk puslapyje)

 

Dėl Tarmių ir etninių vietovardžių išsaugojimo 2001-2010 metų programos ir Svetimžodžių keitimo Lietuviškais atitikmenimis tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin., 2000, Nr.95-2995)

2010-11-22

dėl administracinių ribų

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) (galioja nuo 2008-11-29)

Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo (Žin., 1994, Nr. 60-1183) (galioja 2010-04-10)

Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo taisyklės (Žin., 1996, Nr.54-1277)   (galioja nuo 2010-08-18)

Seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų nustatymo ir keitimo, dokumentų pateikimo Lietuvos Respublikos adresų registro tvarkymo įstaigai tvarkos aprašas (Žin., 2005, Nr.21-5-659) (negalioja nuo 2011-01-01)

Seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų nustatymo ir keitimo dokumentų pateikimo Lietuvos Respublikos adresų registro tvarkymo įstaigai tvarkos aprašas (Žin., 2010. Nr. 103-5355) (galioja nuo 2011-01-01)

Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo ar keitimo planų rengimo tvarkos aprašas (Žin. 2010, Nr. 19-920)